Festo е световен лидер в областта на технологиите за автоматизация със седалище в Германия. Ние неизменно създаваме оригинални технологични решения за изпълнение на продуктови концепции. Като работодател правим всичко по силите си, за да дадем възможност на новаторските идеи да бъдат превърнати в дела. Какво очакваме от Вас? Да мислите извън шаблоните. Да имате желание да опитвате нови неща. Да допринасяте със собствени идеи. Да оползотворявате предоставяните от нас творческа свобода, широки възможности за развитие и достъп до най-добри практики. Накратко, изправете се пред предизвикателства като инженер – част от производствения екип във вълнуващия свят на Festo.

Инженер, механик (конструктор на технологично оборудване)

 

Описание на длъжността:

 • Планира внедряването на нови изделия в областта на проектиране и изработка на нестандартно оборудване;
 • Подобрява вътрешните стандарти с цел оптимизиране на вътрешните индустриално-инженерни техники;
 • Подобрява и съдейства за подобряване на конструкции с цел повишаване на ефективността на технологично оборудване във фирмата;
 • Съдейства при осигуряване на необходимата квалификация и обучение в съответствие с техническите и технологичните изисквания на създадените съоръжения;
 • Конструира, изготвя и актуализира техническата документация на технологично оборудване;
 • Отговаря за реализацията и внедряването на конструираните съоръжения;
 • Участва при анализиране на проблеми в производството.
   

Tехнически компетенции:

 • Висше техническо образование;
 • Владеене на английски и/или немски език (минимум ниво В2);
 • Добра компютърна грамотност – MS Office, SAP, Pro Engineer, AutoCAD, Visio.
   

Професионални компетенции:

 • Професионален опит в областта минимум 3 години;
 • Професионален опит в производствено предприятие;
 • Познаване на стандартите за качество (ISO 9001) и правилата за безопасност.
   

Личностни компетенции:

 • Умения за вземане на своевременни решения и поемане на отговорност в динамична и променяща се среда;
 • Ориентация към постигане на резултати и изпълнение на целите;
 • Фокус върху стойността за вътрешните и/или външните клиенти;
 • Умения за сътрудничество и работа в екип, както и умения за работа в мултикултурна среда;
 • Мислене извън рамките - ориентация към непрекъснатото подобрение и креативност;
 • Отвореност към промяната и придобиване на нови знания и умения, гъвкавост и адаптивност. 
   

Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение във високотехнологично производство;
 • Гъвкаво работно време.

 

В случай че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо.

 

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД и Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

 

HR лице за контакт: Elvira Hubcheva, careersbgproduction@festo.com

Референтен код: 11074 

Съоръжение:  Festo Production EOOD
Местоположение: 

София, BG, 1000

Ще очакваме Вашата кандидатура!